Back to Top

Πρόγραμμα « Directeurs d’études associés»

Το πρόγραμμα «Directeurs d’Études Associés» (DEA) ιδρύθηκε το 1975, είναι το παλαιότερο πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας του Ιδρύματος «Fondation Maison des sciences de l’homme».

Αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς ερευνητές που προέρχονται από όλες τις ηπείρους να διεξάγουν έρευνα στη Γαλλία (επιτόπιες έρευνες, έρευνα σε βιβλιοθήκες και αρχεία) για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) έως έξι (6) εβδομάδων.

Χρηματοδότηση προγράμματος
Καταβάλλεται ένα επίδομα ύψους 3.300€, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής. Επίσης, το Ίδρυμα παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη (βοήθεια στην εύρεση καταλύματος και την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες).

Κριτήρια επιλεξιμότητας
- Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς καθηγητές ή υπεύθυνους σπουδών, κατόχους διδακτορικού ή ισοδύναμων τίτλων που εργάζονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτω των 65 ετών κατά τη παραμονή τους.
- Η παραμονή στη Γαλλία πρέπει να είναι δικαιολογημένη.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής
Τα ερευνητικά έργα θα αξιολογηθούν από ειδικούς, κυρίως με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
-Την επιστημονική ποιότητα του έργου και τη μέθοδο βάση της οποίας αναπτύχθηκε το εκάστοτε έργο
-Τη σημασία της παραμονής τους στη Γαλλία για το παρόν έργο

Αφού αξιολογηθούν οι φάκελοι, επιλέγονται από μία επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους επιστημονικούς υπεύθυνους του Ιδρύματος και από
εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα αποτελέσματα θα έχουν ανακοινωθεί στους υποψηφίους μέχρι το Μάρτιο του 2018.

Στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και ημερολόγιο
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, με τα ακόλουθα έγγραφα, είτε στη γαλλική είτε στην αγγλική γλώσσα μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 (Γαλλίας):
- Βιογραφικό Σημείωμα που να μην ξεπερνάει τις 4 σελίδες (όπου να αναφέρεται η ημερομηνία γεννήσεως)
- Κατάλογο των επιστημονικών δημοσιεύσεων
- Ερευνητική πρόταση 4-5 σελίδων, η οποία θα αναφέρει τις ημερομηνίες διαμονής, και μια βιβλιογραφία
- Επιστολή στήριξης ενός Γάλλου ερευνητή θα ήταν ευπρόσδεκτη.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://programmes.mshparis.fr

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητάς σας για το πρόγραμμα DEA στην πλατφόρμα, παρακαλείσθε να αναφέρετε το έτος της πρόσκλησης: «2018» καθώς και την περίοδο της πρόσκλησης: «Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2017».

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε ή αν αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, επικοινωνήστε με candidatures.dea@msh-paris.fr.

Η παραμονή σας πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2018.

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Euraxess

EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European initiative providing access to a complete range of information and support services to researchers wishing to pursue their research careers in Europe or stay connected to it

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.